Αρχική Σελίδα
   Τοποθεσία
   Δωμάτια
   Φωτογραφίες
   Τιμές
   Σύνδεσμοι
   Επικοινωνία
   Κρατήσεις
Χρήσιμοι σύνδεσμοι & πληροφορίες
   
  GENERAL INFORMATION ON CHANIA
  GENERAL TOURIST INFORMATION ON CRETE
  TRANSPORTATION
  HISTORY
  CRETAN DIET
  USEFUL TELEPHONE NUMBERS IN CHANIA
  • "Hermes" Radio-Taxi of Chania: +30 28210 98700, 98701, 98770
  • Chania Bus Station: +30 28210 93052
  • Hospital of Chania: +30 28210 22000
  • Anek Lines: +30 28210 27500, 27600
  • Chania Airport: +30 28210 63264
  • Souda Bay: +30 28210 98888, 89240
  • Tourist Police in Chania: +30 28210 53333
  • Police: 100
  • Tourist Information Center in Chania: +30 28210 36155
  • Ambulance: 166
©2006-2017 Bozzali Hotel - All Rights Reserved.